Polityka RODO

Pobierz plik: polityka RODO

Baza sprzętu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE BUDOWNICTWA ŁUCZ – BUD SP. Z O.O. UL. KILIŃSIEGO 6 26-600 RADOM luczbud@lucz-bud.com.pl, telefonicznie: 48 360 80 98)
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – ochronadanych@interia.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług wypożyczalni – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat,
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

Masz pytania? Zadzwoń