Warszawa ul. Rożnowska

Termin realizacji

Grudzień 2011 – Marzec 2013

Nazwa zamawiającego

Real Invest Sp. z o.o.

Nazwa zamówienia, krótka charakterystyka robót

Kompleksowa budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, niezbędną obsługą komunikacyjną oraz urządzeniami infrastruktury towarzyszącej, ogrodzeniem zewnętrznym i elementami małej architektury w Warszawie przy ul. Rożnowskiej 22 i 24.

  • Kubatura: 15 358 m3
  • Powierzchnia całkowita: 4 349,17 m2
  • Powierzchnia użytkowa mieszkań: 2 564,01 m2
  • Ilość mieszkań: 59
  • Ilość miejsc postojowych: 59
  • Ilość kondygnacji: 5 nadziemnych i 1 podziemna

Masz pytania? Zadzwoń