Przebudowa i rozbudowa Szkoły im. św Teresy i Gimnazjum św. Hieronima, Podkowa Leśna ul. Kościelna 4

Termin realizacji

Lipiec 2017 – Lipiec 2018

Nazwa zamawiającego

Komitet Budowy Szkoły im. św. Teresy i Gimnazjum im. św. Hieronima
Podkowa Leśna, ul. Modrzewiowa 41

Nazwa zamówienia, krótka charakterystyka robót

Przebudowa i rozbudowa Szkoły im. św. Teresy i budowa Gimnazjum im. św. Hieronima wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Kościelnej 4 w Podkowie Leśnej.

  • Powierzchnia całkowita: 1 749,75 m2
  • Kubatura: 6 288,62 m3
  • Powierzchnia użytkowa: 1 365,52 m2
  • Ilość miejsc postojowych w garażu: 4
  • Ilość kondygnacji:
    – nadziemnych: 2
    – podziemnych: 1

Masz pytania? Zadzwoń