Budowa URSUS FACTORY 4 Warszawa ul. Posag 7 Panien 7

Termin realizacji

Grudzień 2019 – Lipiec 2021

Nazwa zamawiającego

VICTORIA DOM
Warszawa, ul.Kąty Grodziskie 105

Nazwa zamówienia, krótka charakterystyka robót

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu pod nazwą URSUS FACTORY 4 w Warszawie przy ul. Posag 7 Panien 7

 • Kubatura: 29 506,50 m3
 • Pow. całkowita: 9 517,67 m2
 • Powierzchnia użytkowa mieszkań: 48 658,69 m2
 • Powierzchnia użytkowa lokali usługowych: 125,47 m2
 • Ilość mieszkań: 111
 • Ilość lokali usługowych: 3
 • Ilość miejsc postojowych w garażu: 96
 • Ilość miejsc parkingowych na zewnątrz: 21
 • Ilość kondygnacji:
  – nadziemnych: 5/8/9
  – podziemnych: 1

Masz pytania? Zadzwoń