Budowa OMULEWSKA Warszawa ul. Omulewska

Termin realizacji

Marzec 2018 – Październik 2019

Nazwa zamawiającego

MATEXI Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Al. Jana Pawła II 23

Nazwa zamówienia, krótka charakterystyka robót

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Warszawie przy ul. Omulewskiej

  • Kubatura: 29 756,53 m3
  • Powierzchnia całkowita: 14 431,55 m2
  • Powierzchnia użytkowa mieszkań: 6 992,72 m2
  • Ilość mieszkań: 136
  • Ilość miejsc postojowych w garażu: 136
  • Ilość kondygnacji:
    – nadziemnych: 9
    – podziemnych: 2

Masz pytania? Zadzwoń