Budowa OMULEWSKA Warszawa ul. Omulewska – Etap III

Termin realizacji

Kwiecień 2020 – Grudzień 2021

Nazwa zamawiającego

MATEXI Sp. zo.o
Warszawa, ul. Al. Jana Pawła II 23

Nazwa zamówienia, krótka charakterystyka robót

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Warszawie przy ul. Omulewskiej – ETAP III

  • Kubatura: 29 408,70 m3
  • Pow. całkowita: 14 802,12 m2
  • Powierzchnia użytkowa mieszkań: 6 938,44 m2
  • Ilość mieszkań: 139
  • Ilość kondygnacji:
    – nadziemnych: 9
    – podziemnych: 2

Masz pytania? Zadzwoń