Budowa MIESZKANIA ZBROWSKIEGO Radom, ul. Zbrowskiego – ETAP II

TERMIN REALIZACJI

Marzec 2022 – Listopad 2023

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO

PREMIUM PROPERTIES 4 SP.ZO.O
Warszawa, ul. Flisa 4

NAZWA ZAMÓWIENIA, KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu pod nazwą Mieszkania Zbrowskiego w Radomiu przy ul. Zbrowskiego

 • Kubatura: 33 033,31 m3
 • Powierzchnia całkowita: 10 945,49 m2
 • Powierzchnia zabudowy: 1 476,67 m2
 • Powierzchnia użytkowa mieszkań i lokali usługowych: 8 344,09 m2
 • Ilość mieszkań: 139
 • Ilość lokali usługowych: 6
 • Ilość miejsc parkingowych na zewnątrz: 175
 • Ilość kondygnacji:
  – nadziemnych: 6
  – podziemnych: 1

Masz pytania? Zadzwoń