Budowa MIESZKANIA ZBROWSKIEGO Radom, ul. Zbrowskiego – ETAP I

Termin realizacji

Listopad 2019 – Sierpień 2021

Nazwa zamawiającego

PREMIUM PROPERTIES 3 SP.ZO.O
Warszawa, ul.Flisa 4

Nazwa zamówienia, krótka charakterystyka robót

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu pod nazwą Mieszkania Zbrowskiego w Radomiu przy ul. Zbrowskiego

 • Kubatura: 40 133,70 m3
 • Pow. całkowita: 13 798,24 m2
 • Pow. zabudowy: 1 911,82 m2
 • Powierzchnia użytkowa mieszkań i lokali usługowych.: 7 633,33 m2
 • Ilość mieszkań: 139
 • Ilość lokali usługowych: 6
 • Ilość miejsc parkingowych na zewnątrz:
 • Ilość kondygnacji:
  – nadziemnych: 6
  – podziemnych: 1

Masz pytania? Zadzwoń