Budowa OMULEWSKA Warszawa, ul.Omulewska - ETAP II

Termin realizacji

01.04.2019 - 31.01.2021

Nazwa zamawiającego

MATEXI Sp. zo.o

Warszawa, ul. Al. Jana Pawła II 23

Nazwa zamówienia, krótka charakterystyka robót

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Warszawie przy ul. Omulewskiej - ETAP II

  • Kubatura: 68782,03 m3
  • Pow. całkowita:  20324,44    m2
  • Powierzchnia użytkowa mieszkań:   10469,98 m2
  • Ilość mieszkań:    204
  • Ilość miejsc postojowych w garażu:  199
  • Ilośc kondygnacji: 

                   -  nadziemnych:  9/12

                   -  podziemnych:  2