Budowa MIESZKANIA ZBROWSKIEGO Radom, ul. Zbrowskiego - ETAP I

Termin realizacji

13.11.2019 - 14.08.2021

Nazwa zamawiającego

PREMIUM PROPERTIES 3 SP.ZO.O

Warszawa, ul.Flisa 4

Nazwa zamówienia, krótka charakterystyka robót

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu pod nazwą Mieszkania Zbrowskiego w Radomiu przy ul. Zbrowskiego

  • Kubatura: 40133,7 m3
  • Pow. całkowita:  13798,24  m2
  • Pow.  zabudowy:  1911,82 m2
  • Powierzchnia użytkowa mieszkań i lokali usługowych.:  7633,33 m2
  • Ilość mieszkań:   139
  • Ilość lokali usługowych:     6
  • Ilośc miejsc parkingowych na zewnątrz: 
  • Ilośc kondygnacji: 

                   -  nadziemnych:  6

                   -  podziemnych:  1