Wykonanie robót budowlano - montażowych w Salonie Samochodowych RENAULT w Morach k/ Warszawy

Nazwa zamawiającego

Sepczyński Sp. z o.o. Warszawa

Nazwa zamówienia, krótka charakterystyka robót

Wykonanie robót budowlano - montażowych w Salonie Samochodowych RENAULT przy ul. Poznańskiej 16/18 w Morach k/ Warszawy.