Wykonanie robót budowlano - montażowych i wykończeniowych na obiekcie hotelu w miejscowości Góra Kalwaria

Termin realizacji

01.08.2000 - 18.08.2000

Nazwa zamawiającego

Zakład Budowlano - Instalacyjny "JASO" Góra Kalwaria

Nazwa zamówienia, krótka charakterystyka robót

Wykonanie robót budowlano - montażowych i wykończeniowych na obiekcie hotelu w miejscowości Góra Kalwaria o łącznej kubaturze 2 145 m3.