Roboty budowlane na STREFIE ul. Kozienicka 97

Termin realizacji

25.09.2006 - 31.05.2007

Nazwa zamawiającego

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A w Warszawie

Nazwa zamówienia, krótka charakterystyka robót

Wykonanie robót termomodernizacyjnych wraz z wymianą zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej budynku usługowo-biurowego nr 9A położonego na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Radom przy ul. Kozienickiej 97.