Przebudowa i rozbudowa Szkoły im. św Teresy i Gimnazjum św. Hieronima, Podkowa Leśna ul. Kościelna 4

Termin realizacji

05.07.2017 - 31.07.2018

Nazwa zamawiającego

Komitet Budowy Szkoly im. św. Teresy i Gimnazjum  im. św. Hieronima

Podkowa Leśna,ul. Modrzewiowa 41

Nazwa zamówienia, krótka charakterystyka robót

Przebudowa i rozbudowa Szkoły im. św. Teresy i budowa Gimnazjum im. św. Hieronima wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Kościelnej 4 w Podkowie Leśnej.

  • Pow. całkowita: 1749,75 m2
  • Kubatura:  6288,62  m3
  • Pow. użytkowa:  1365,52  m2
  • Ilość miejsc postojowych w garażu: 4
  • Ilośc kondygnacji:

                - nadziemnych:  2 

                - podziemnych: 1