HOP STOP Radom, ul. Paderewskiego/Sempolowskiej

Termin realizacji

17.04.2013 - 17.10.2013

Nazwa zamawiającego

RT Development Sp. z o.o.

Nazwa zamówienia, krótka charakterystyka robót

Budowa budynku handlowo-usługowego pod nazwą "HopStop Radom" wraz z parkingiem i infratrukturą towarzyszącą w Radomiu przy ul. Sempołowskiej/Paderewskiego.

Kubatura: 10 543 m3

Powierzchnia zabudowy: 1 801 m2