Hala SUPERSAM

Termin realizacji

07.07.2007 - 31.01.2008

Nazwa zamawiającego

JUVENES Sp. z o. o. Warszawa

Nazwa zamówienia, krótka charakterystyka robót

Budowa budynku Tymczasowej Hali Sklepowej SUPERSAM wraz z towarzyszącymi obiektami technicznymi.