Garaże przy ul. Paderewskiego

Termin realizacji

20.05.2008 - 31.10.2008

Nazwa zamawiającego

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "ŁUCZNIK" Radom

Nazwa zamówienia, krótka charakterystyka robót

Budowa zespołu garaży w Radomiu, przy ul. Paderewskiego.