Budowa Podkowa Leśna

Termin realizacji

Etap I - wrzesień 2009 – maj 2010
Etap II – 01.04.2010 - 15.09.2011

Nazwa zamawiającego

Komitet Budowy Szkoły Św. Teresy i Gimnazjum Św. Hieronima w Podkowie Leśnej

Nazwa zamówienia, krótka charakterystyka robót

Budowa inwestycji "pod klucz":
Etap I - budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną, urządzeniami i zagospodarowaniem terenu

Powierzchnia użytkowa: 1 062,70 m2

Etap II - budowa szkoły podstawowej nr 2 wraz z infrastrukturą techniczną, urządzeniami i zagospodarowaniem terenu

Powierzchnia użytkowa: 1 912,80 m2

Powierzchnia całkowita: 3 474,10 m2

Ilość kondygnacji: 2 nadziemne i 1 podziemna