Budowa Kozienice

Termin realizacji

28.10.2009 - 31.03.2010

Nazwa zamawiającego

Vector-Development E. Jaskowiak Warszawa

Nazwa zamówienia, krótka charakterystyka robót

Budowa budynku usługowo - biurowego w Kozienicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 41; Pow. użyt: 2054,74 m2