Kielce, ul. Leszczyńska Etap 1

Termin realizacji

01.07.2013- 15.08.2014

Nazwa zamawiającego

Leszczyńska - Arkada Development spółka z o.o. spólka komandytowa

Nazwa zamówienia, krótka charakterystyka robót

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, usługami w parterze oraz cała strukturą towarzyszącą w Kielcach przy ul. Leszczyńskiej.