Budowa Warszawa ul. Osiecka

Termin realizacji:

25.04.2012 - 31.08.2013

Nazwa zamawiającego:

Real Invest Sp. z o.o.

www.realinvest.pl

Nazwa zamówienia, krótka charakterystyka robót:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą towarzyszącą w Warszawie przy ul. Osieckiej 49/51.

Powierzchnia całkowita: 3 366,32m3

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 2 445,51m2

Ilość mieszkań: 43

Ilość lokali użytkowych: 5

Ilość miejsc postojowych w garażu: 49

Ilość kondygnacji: 5 nadziemnych i 1 podziemna