Budowa "Osiedle DEKO" Warszawa Bemowo ul. Budy 5B

Termin realizacji

25.06.2018 - 28.12.2019

Nazwa zamawiającego

Budimex Nieruchomości Sp. zo.o

Warszawa, ul. Stawki 40

Nazwa zamówienia, krótka charakterystyka robót

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego  z usługami w części parteru i garażem podziemnym  infrastrukturą techniczną i urządzeń obsługi komunikacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu pod nazwą "Osiedle DEKO" w Warszawie Bemowo  przy ul. Budy 5 B

  • Pow. całkowita: 8941,47  m2
  • Kubatura: 29036,85  m3
  • Pow. użytk.mieszkań:  5155,27   m2
  • Ilość mieszkań: 77
  • Ilość lokali użytkowych: 1
  • Powierzchnia lokali użytkowych: 41,78 m2
  • Ilość miejsc postojowych w garażu: 82
  • Ilość miejsc parkingowych na zewnątrz: 11
  • Ilośc kondygnacji:

                - nadziemnych: 10

                - podziemnych:  1