Budowa OMULEWSKA Warszawa ul. Omulewska

Termin realizacji

01.03.2018 - 30.10.2019

Nazwa zamawiającego

MATEXI Sp. zo.o

Warszawa, ul. Al. Jana Pawła II 23

Nazwa zamówienia, krótka charakterystyka robót

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Warszawie przy ul. Omulewskiej

  • Kubatura: 29756,53 m3
  • Pow. całkowita: 14431,55     m2
  • Powierzchnia użytkowa mieszkań: 6992,72   m2
  • Ilość mieszkań:   136 
  • Ilość miejsc postojowych w garażu: 136
  • Ilośc kondygnacji: 

                   -  nadziemnych: 9

                   -  podziemnych: 2