Budowa URSUS FACTORY 4 Warszawa ul. Posag 7 Panien 7

Termin realizacji

02.12.2019 - 20.07.2021

Nazwa zamawiającego

VICTORIA DOM

Warszawa, ul.Kąty Grodziskie 105

Nazwa zamówienia, krótka charakterystyka robót

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu pod nazwą URSUS FACTORY 4  w Warszawie przy ul. Posag 7 Panien 7

  • Kubatura: 29506,50 m3
  • Pow. całkowita:  9517,67    m2
  • Powierzchnia użytkowa mieszkań:   4865,869 m2
  • Powierzchnia użytkowa lokali usługowych: 125,47 m2
  • Ilość mieszkań:    111
  • Ilość lokali usługowych: 3
  • Ilość miejsc postojowych w garażu:  96
  • Ilośc miejsc parkingowych na zewnątrz:  21
  • Ilośc kondygnacji: 

                   -  nadziemnych:  5/8/9

                   -  podziemnych:  1