Budowa URSUS FACTORY 3 Warszawa ul. Posag 7 Panien 27 i 27A

Termin realizacji

03.07.2019 - 10.11.2020

Nazwa zamawiającego

VICTORIA DOM

Warszawa, ul.Kąty Grodziskie 105

Nazwa zamówienia, krótka charakterystyka robót

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu pod nazwą URSUS FACTORY 3  w Warszawie przy ul. Posag 7 Panien 27 i 27A

  • Kubatura: 66080,30 m3
  • Pow. całkowita:  15961,77    m2
  • Powierzchnia użytkowa mieszkań:   7984,59 m2
  • Ilość mieszkań:    175
  • Ilość miejsc postojowych w garażu:  158
  • Ilośc miejsc parkingowych na zewnątrz:  61
  • Ilośc kondygnacji: 

                   -  nadziemnych:  5/8

                   -  podziemnych:  1