Budowa OMULEWSKA Warszawa ul. Omulewska - Etap III

Termin realizacji

09.04.2020 - 07.12.2021

Nazwa zamawiającego

MATEXI Sp. zo.o

Warszawa, ul. Al. Jana Pawła II 23

Nazwa zamówienia, krótka charakterystyka robót

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Warszawie przy ul. Omulewskiej - ETAP III

  • Kubatura: 29408,70 m3
  • Pow. całkowita:   14802,12   m2
  • Powierzchnia użytkowa mieszkań:  6938,44 m2
  • Ilość mieszkań:   139
  • Ilośc kondygnacji: 

                   -  nadziemnych:  9

                   -  podziemnych:  2