Budowa OMULEWSKA Warszawa, ul.Omulewska - ETAP II

Termin realizacji

01.02.2019 - 30.11.2020

Nazwa zamawiającego

MATEXI Sp. zo.o

Warszawa, ul. Al. Jana Pawła II 23

Nazwa zamówienia, krótka charakterystyka robót

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Warszawie przy ul. Omulewskiej - ETAP II

  • Kubatura:  m3
  • Pow. całkowita:     m2
  • Powierzchnia użytkowa mieszkań:    m2
  • Ilość mieszkań:    
  • Ilość miejsc postojowych w garażu:
  • Ilośc kondygnacji: 

                   -  nadziemnych:

                   -  podziemnych: